Definir, quantificar i finançar la tercera missió: un debat sobre el futur de la universitat

Molas-Gallart,J.
Coneixement i societat

La producció de coneixements i la relació entre ciència i societat estan canviant. Els analistes vinculen la competitivitat
econòmica amb la capacitat de generar, absorbir i aplicar nous coneixements a nous productes i processos.
Tal com era d?esperar, aquestes transformacions han obert un debat sobre l?evolució del paper de la universitat
dins d?aquest entorn canviant. A més de les tasques tradicionals de les universitats consistents en la
docència i la recerca, s?està plantejant una nova «tercera missió» que es refereix al compromís directe de les institucions
d?educació superior amb el seu entorn social i econòmic. En aquest article s?analitzen diferents maneres
possibles de definir la tercera missió i s?exposen les dificultats sorgides en el desenvolupament d?una política
de suport públic a les activitats de la tercera missió, prenent com a exemple el debat polític que té lloc actualment
al Regne Unit. A més, l?article planteja una temptativa de definició de les activitats de la tercera missió i
suggereix la impossibilitat de desenvolupar en poc temps un sistema de quantificació i finançament.