Aplicación del modelo entidad-relación a la definición de datos y al establecimiento de relaciones en el diseño de una base de datos de información de actualidad

Amat, CB; Perez Salinas, I; Ramos Perez, A
Item
Com a característiques principals en el desenvolupament recent de bases de dades d'informació d'actualitat a Espanya s'assenyalen les següents: la seva dependència de l'emmagatzematge físic, la seva orientació gairebé exclusiva cap a les característiques dels documents primaris i altres sistemes ja consolidats, i la ingerència de les característiques de l'equipament en les solucions de disseny. Es proposa la utilització del model entitat-relació per al disseny a nivell conceptual de l'esquema d'una base de dades d'informació d'actualitat. Aquesta metodologia ès un esquema independent dels factors abans esmentats i permet una identificació inequívoca de les entitats, relacions i atributs, de manera que puguin ser satisfetes totes les operacions associades a la utilització del sistema i a les regles per al seu funcionament eficient.
5
63
81