Xarxes agroecològiques locals com a resposta social al problema global de l'alimentació: El cas d'Alcoi

Jordi Brotons, Xavi Miró, Francisco Javier Ortega-Colomer
Eines. Revista de cultura i ensenyament

En la primera part de l'article, es presenta de manera contextualitzada el panorama desolador de l'alimentació al món. En la segona part, s'explica detalladament la proposta local de creació i posada en marxa d'una xarxa agroecològica a la població d'Alcoi, que ve funcionant des de l'any 2009. Per últim, conclou l'article destacant alguns reptes de futur (no tots, és clar) amb els quals ens trobem no només els membres que formem part de la xarxa agroecològica alcoiana, sinó també la resta de persones que formem la societat.