Nematodes as soil quality indicators of coffee agroecosystems

Autores: 
Soto, R.L., Lopes Vieira, J.O.,
Brasilia (Brasil)
VI Congreso Latino-Americano, X Congreso Brasileño y V Seminário de 4 Agroecología. Asociação Brasileira de Agroecologia & SOCLA.
Fecha de celbración: 
Thursday, 14 September 2017 to Sunday, 17 September 2017