Josep Rodríguez, herbolari valencià, i els seus pacients de la ribera del Tajo. Les cultures mèdiques en el món rural barroc

Carolin Schmitz, María Luz López Terrada
Afers: fulls de recerca i pensament

.