Transformar el sistema alimentari per fer front a l’emergència climàtica

Rivera-Ferre, M.G.
Dossier Tècnic Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

La crisi de la COVID-19 ens ha demostrat que l’agricultura és una activitat essencial. Però l’agricultura no només ens garanteix l’abastiment d’aliments (que han de ser sans i nutritius), sinó que també juga un paper central en la conservació dels paisatges, en la gestió dels nostres territoris i en la salut pública. De fet, sabem que l’expansió de l’agricultura industrial a escala global és un dels factors de canvi més importants en la degradació del territori, la pèrdua de biodiversitat, l’erosió del sòl, la contaminació de les aigües o l’emissió de gasos amb efecte d’hines consumidores. Molts/es pagesos/ es han hagut d’abandonar l’activitat, i, els qui han pogut continuar, s’han vist impulsats a competir dins d’economies d’escala per poder sobreviure i han incrementant els seus deutes de manera considerable.