Sistema de indicadores para la gestión integrada de la zona costera de las Illes Balears: Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears