Cap a organitzacions habitables. Anàlisi de processos de canvi organitzacional feminista en organitzacions d'Economia Solidària

2023-06-08 00:00:00

Les organitzacions no són espais neutrals al gènere i, per tant, estan reproduint múltiples desigualtats i processos generitzants. El gènere s'entén dins d'un sistema complex d'opressions entrecreuades que dona forma a la norma i hegemonia socioeconòmica, i que està present, també, en les organitzacions d'Economia Solidària. Aquesta investigació es fonamenta en l'Economia Feminista, les Teories Feministes de l'Organització i les teories de Gènere en el Desenvolupament per tal d'analitzar dos processos de canvi organitzacional feminista en la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària del País Valencià i d'Euskadi. A través de l'estudi de casos interpretatius amb una metodologia d'investigació-acció feminista, s'analitzen els canvis que els processos de transformació organitzacional feminista generen en les entitats, així com els factors que impulsen o limiten aquesta transformació. Aquesta tesi contribueix a l'impuls de processos de canvi organitzacional feminista i a la construcció de coneixement i propostes d'economia feminista. A més, aporta claus per a la construcció d'organitzacions habitables.

Marta Maicas Pérez
Alejandra Boni Aristizábal, Álvaro Fernández-Baldor Martínez
Departamento de Proyectos de Ingeniería
Universitat Politècnica de València