Más investigación en enfermería

05/06/2024

Un estudi fet per investigadors i investigadores d'INGENIO (CSIC-UPV) i l'Agència de Qualificació i Avaluació Sanitàries (AQuAS) ha determinat que els ajuts PERIS (Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut) a infermeria, finançament concedit pel Departament de Salut de la Generalitat Catalana per a fomentar la recerca d'estes professionals, van permetre alliberar quasi 1500 mesos d'activitat assistencial a un total de 107 persones perquè poguessin desenvolupar activitats de recerca.

Els ajuts tenien com a objectiu fomentar una cultura de recerca al llarg de tot el procés assistencial, especialment en les àrees on tradicionalment no es fa molta recerca per manca de recursos i incentius, una situació que afectava de manera especial a la infermeria. Ara, l'informe tret endavant per AQuAS i INGENIO, en el marc de la unitat associada que el centre mixt CSIC-UPV té amb el Laboratori d'investigació d'AQuAS, ha demostrat que estes subvencions han complit el seu objectiu. Així, els treballs de recerca portats endavant gràcies als ajuts PERIS en les convocatòries 2017-2021 es van traduir en productes dirigits a l'educació sanitària de professionals, cuidadors i pacients, així com en productes per ser utilitzats als serveis sanitaris, com qüestionaris per al diagnòstic, models organitzatius, metodologies assistencials, protocols d'intervenció i noves intervencions i programes. Aquest resultats han contribuït a fonamentar les cures basades en l'evidència i a potenciar la recerca infermera en els diversos àmbits on s'ha desenvolupat.

L'AQuAS, per dur a terme aquest treball, ha emprat una metodologia mixta que ha utilitzat dades de la recerca finançada, entrevistes en profunditat a figures clau de l’ecosistema de recerca i l’anàlisi d’un qüestionari a persones beneficiàries dels ajuts que ha fet emergir 30 casos d’impacte. Així mateix, l’AQuAS també ha comptat amb l’expertesa consolidada al llarg dels anys a través de la col·laboració amb la International School on Research Impact Assessment (ISRIA).

Paula Adam, investigadora d'AQuAS, comenta que l'agència qualificadora està interessada en "els impactes en la capacitació de les beneficiàries i beneficiaris dels ajusts públics, així com en l'impacte en la presa de decisions en el sistema de salut i, finalment, en la pròpia salut de la ciutadania". En este sentit, Adam explica que "la col·laboració amb INGENIO ofereix al Laboratori d'Investigació d'AQuAS la perfecte amalgama entre l'aproximació acadèmica i pràctica d'estos estudis".

Resultats de l'avaluació d’impacte

Els 30 casos de recerca analitzats van contribuir a fer avançar el coneixement en infermeria, generant un total de 64 articles científics. A més, en el 94% dels casos analitzats els resultats de la recerca s’han compartit amb la comunitat científica a través de comunicacions científiques en conferències i congressos. També s’ha vist incrementada la capacitació en recerca de les persones beneficiàries a través de l’adquisició de noves competències de recerca, el lideratge de nous projectes de recerca, la incorporació a grups de recerca o la captació de finançament addicional. Així, el 49% de les persones beneficiàries enquestades són ara doctores, mentre que un 50% afirmen haver establert noves col·laboracions tant en el sistema de recerca com en el de salut.
Les intensificacions de recerca han contribuït també a reforçar el reconeixement de la professió infermera, fent-la professió més atractiva i dotant-la de noves competències per millorar la cartera de serveis.

Nova convocatòria d’ajuts en el marc del PERIS

En aquests moments, el Departament de Salut de GVCat té oberta la convocatòria d'ajuts del 2024 amb 1,8 milions d'euros per al finançament de contractes d'intensificació d'infermeres per fomentar-ne la recerca a fi d'aportar solucions als problemes de salut de les persones i afrontar els reptes actuals i de futur de la nostra societat.

Imagen en Actualidad (400x200): 
Fecha aparición en Actualidad: 
De Miércoles, 5 Junio 2024 hasta Viernes, 12 Julio 2024